Informatief lezen

De informatieve boeken van Corona zijn onderverdeeld in series voor verschillende interessegebieden en leeftijdsgroepen. Door één of meer interessegebieden en/of leeftijdsgroepen aan te vinken krijgt u een overzicht van alle series die daartoe behoren.
Sommige leesseries vormen samen reeksen. Als u in het verticale menu links een reeks kiest, verschijnen alleen die series in beeld die tot de gekozen reeks behoren.

Bestellen
Wilt u een boek of een serie bestellen, dan kunt u dit direct in uw winkelwagen plaatsen en verder kijken. Als u uw keuze(s) hebt gemaakt kunt u uw bestelling, na het invullen van uw persoonsgegevens, versturen. Maak daarvoor in het menu de keuze Bestellen en vervolgens Bestelling versturen.

Mens en maatschappij

Deze serie behoort tot het interessegebied: Mens & maatschappij
Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar.

Om goed te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, is het belangrijk om te weten hoe dingen zijn ontstaan. Dat is de gedachte achter de interessante serie Mens en maatschappij? De vijf delen vertellen kinderen alles over de geschiedenis van onze kennis, onze handel en mensenrechten, maar ook over het ontstaan van landen, sociale klassen, het kapitalisme, individualisme en socialisme. Een tijdlijn aan het einde van elk boek laat zien hoe verschillende gebeurtenissen met elkaar samenhangen en hebben geleid tot de wereld zoals hij nu is. Een geweldige serie om kinderen te laten nadenken over het verleden én de toekomst!

titelprijsbestel
CNSMMM0A0 - Mens en maatschappij Serie 5d.
7436956473453
€ 85.50
CNBMMM001 - Mensenrechten in ontwikkeling
9789463414050
Al in de oudheid werden de rechten van inwoners van een rijk vastgelegd.
Rond 500 kregen koningen veel te zeggen over hun onderdanen.
In de 12e eeuw leverden zij steeds meer macht in om de steun van hun
edelmannen te behouden. Later leidden ideeën van fi losofen over de
rechten van mensen tot revoluties in Amerika en Frankrijk.
Steeds meer groepen mensen krijgen gelijke rechten.
Maar tijdens oorlogen komen mensenrechten vaak in de knel.
€ 19.00
CNBMMM002 - Onderwijs in ontwikkeling
9789463414067
Om te kunnen leven heb je kennis nodig over de wereld om je heen.
Al eeuwenlang verzinnen mensen manieren om kennis te bewaren
en door te geven. Door de uitvinding van het schrift,
de boekdrukkunst en internet werd dat steeds makkelijker.
Vanaf de 16e eeuw werd steeds meer wetenschappelijk onderzoek de
basis voor kennis. Onderwijs bestaat al heel lang, maar pas sinds het
einde van de 19e eeuw zijn kinderen verplicht om onderwijs te volgen.
€ 19.00
CNBMMM003 - Geld en handel in ontwikkeling
9789463414074
Al duizenden jaren verbindt handel mensen en landen met elkaar.
De eerste volken ruilden spullen met hun buren. De uitvinding van geld
maakte het ruilen makkelijker. De handel groeide. In de tijd van de Grieken
en de Romeinen ontstonden er handelsroutes tussen Europa en Azië.
Er werden ontdekkingsreizen gemaakt, ideeën verspreid en wereldrijken
gesticht. Door internet hebben we tegenwoordig geen
echt geld meer nodig om te kunnen betalen.
€ 19.00
CNBMMM004 - Landen en nationaliteiten in ontwikkeling
9789463414081
Er zijn 195 landen in de wereld. Een land is een stuk grond met
duidelijke grenzen. Er wonen mensen die worden bestuurd door
een regering. De inwoners van een land spreken meestal dezelfde taal,
ze delen dezelfde cultuur en geschiedenis.
Maar dat is niet altijd zo geweest. Voordat er landen bestonden, leefden
mensen op verschillende manieren samen in groepen.
De landen zoals wij die nu kennen, bestaan nog niet zo heel lang.
€ 19.00
CNBMMM005 - Samenleving in ontwikkeling
9789463414098
Alle mensen op de wereld zijn een onderdeel van de maatschappij, waarin
ze met elkaar samenleven. Al heel lang vragen mensen zich af wat een
samenleving eigenlijk is en hoe iedereen daar een plaats in heeft.
Welke regels gelden er? Wie mag die regels bepalen?
De manier waarop macht wordt uitgeoefend is in de loop der eeuwen
vaak veranderd. Er zijn altijd buitenstaanders die het niet eens zijn
met de regels van een samenleving.
€ 19.00
CONTACT | RETAIL-INFO | ALGEMENE VOORWAARDEN
Prijswijzigingen, spel- en/of typfouten voorbehouden
© 1998-2020 Ars Scribendi Uitgeverij bv