Informatief lezen

De informatieve boeken van Corona zijn onderverdeeld in series voor verschillende interessegebieden en leeftijdsgroepen. Door één of meer interessegebieden en/of leeftijdsgroepen aan te vinken krijgt u een overzicht van alle series die daartoe behoren.
Sommige leesseries vormen samen reeksen. Als u in het verticale menu links een reeks kiest, verschijnen alleen die series in beeld die tot de gekozen reeks behoren.

Bestellen
Wilt u een boek of een serie bestellen, dan kunt u dit direct in uw winkelwagen plaatsen en verder kijken. Als u uw keuze(s) hebt gemaakt kunt u uw bestelling, na het invullen van uw persoonsgegevens, versturen. Maak daarvoor in het menu de keuze Bestellen en vervolgens Bestelling versturen.

Spiekboekjes

Deze serie behoort tot het interessegebied: Vaardigheden
Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar.
De Spiekboekjes zijn visueel opgezette naslagwerkjes met een overzicht van de basisschoolleerstof (kenniscomponenten) voor rekenen en taal. 
De stof wordt uitgelegd in schema’s, lijsten en tabellen, met gebruik van verschillende termen en verschillende methodieken. Zo wordt bij kop- en staartstukken ook het synoniem voor- en achtervoegselsvermeld en bij trema wordt ook de term deelteken vermeld. Optellen en aftrekken wordt bijvoorbeeld gepresenteerd met een getallenlijn, een honderdveld, splitsen en kolomrekenen. De leerlingen herkennen de uitleg die ze gewend zijn van de methode waarmee ze werken. Maar bij onderwerpen waar ze moeite mee hebben, vinden ze soms ook steun in juist een andere uitleg dan ze gewend zijn.

Spiekboekjes

Voor wie zijn de Spiekboekjes bedoeld? 
De Spiekboekjes zijn geschikt voor zelfstandig gebruik door leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ze zijn zowel geschikt voor gebruik in de klas als thuis.

Hoe werken kinderen met de Spiekboekjes?  
‘Hoe zat dat ook alweer?’ – dat is de vraag waarop de Spiekboekjes vrijwel altijd antwoord geven. 
Handig in de klas als een kind iets wil opzoeken dat alweer een tijd geleden behandeld is. Handig bij huiswerk thuis bij het maken van oefeningen, bijvoorbeeld extra oefeningen met leerstof die het kind nog niet goed beheerst. 
Via de gedetailleerde inhoudsopgave of de Woordenlijst achterin zoeken de kinderen zelfstandig het onderwerp dat ze nodig hebben. De beknopte uitlegteksten en de visuele presentatie (schema’s, lijsten en tabellen) wijzen zichzelf.

Uit welke onderdelen bestaan de Spiekboekjes?
Het Spiekboekje rekenen telt zeven hoofstukken:

 • Afspraken
 • Getallen
 • Bewerkingen
 • Breuken
 • Maten
 • Meetkunde
 • Grafieken, tabellen, plattegronden

Bekijk de inhoudsopgave en voorbeeldbladzijden van het Spiekboekje rekenen:

 


Het Spiekboekje taal bestaat uit vijf hoofdstukken:

 • Spelling
 • Woordsoorten
 • Zinsdelen
 • Woordenschat
 • Teksten

Bekijk de inhoudsopgave en voorbeeldbladzijden van het Spiekboekje taal:

 

titelprijsbestel
SB50 - Spiekboekjes serie 2 dln.
In de Spiekboekjes vinden kinderen de belangrijkste dingen die ze op de basisschool leren over rekenen en wiskunde respectievelijk taal en lezen overzichtelijk bij elkaar. Zo kunnen ze makkelijk iets opzoeken en makkelijk iets uit het hoofd leren.
De onderwerpen worden gepresenteerd in schema’s, lijsten en tabellen. In de uitleg worden de woorden uit de meest gebruikte lesmethoden gebruikt, zodat de uitleg voor vrijwel alle kinderen herkenbaar is.
€ 17.50
SBR01 - Spiekboekje rekenen
9789461752529
In het Spiekboekje rekenen vinden kinderen de belangrijkste dingen die ze op de basisschool leren over rekenen en wiskunde overzichtelijk bij elkaar. Zo kunnen ze makkelijk iets opzoeken en makkelijk iets uit het hoofd leren.
De onderwerpen worden gepresenteerd in schema‘s, lijsten en tabellen. In de uitleg worden de woorden uit de meest gangbare lesmethoden gebruikt, zodat de uitleg voor vrijwel alle kinderen herkenbaar is.
€ 9.50
SBR02 - Spiekboekje rekenen 2 ex.
9789086646098
In het Spiekboekje rekenen vinden kinderen de belangrijkste dingen die ze op de basisschool leren over rekenen en wiskunde overzichtelijk bij elkaar. Zo kunnen ze makkelijk iets opzoeken en makkelijk iets uit het hoofd leren.
De onderwerpen worden gepresenteerd in schema’s, lijsten en tabellen. In de uitleg worden de woorden uit de meest gebruikte lesmethoden gebruikt, zodat de uitleg voor vrijwel alle kinderen herkenbaar is.
€ 15.50
SBR05 - Spiekboekje rekenen 5 ex.
9789086646104
In het Spiekboekje rekenen vinden kinderen de belangrijkste dingen die ze op de basisschool leren over rekenen en wiskunde overzichtelijk bij elkaar. Zo kunnen ze makkelijk iets opzoeken en makkelijk iets uit het hoofd leren.
De onderwerpen worden gepresenteerd in schema’s, lijsten en tabellen. In de uitleg worden de woorden uit de meest gebruikte lesmethoden gebruikt, zodat de uitleg voor vrijwel alle kinderen herkenbaar is.
€ 27.50
SBT01 - Spiekboekje taal
9789461752536

In het Spiekboekje taal vinden kinderen de belangrijkste dingen die ze op de basisschool leren over taal en lezen overzichtelijk bij elkaar. Zo kunnen ze makkelijk iets opzoeken en makkelijk iets uit het hoofd leren.
De onderwerpen worden gepresenteerd in schema’s, lijsten en tabellen. In de uitleg worden de woorden uit de meest gebruikte lesmethoden gebruikt, zodat de uitleg voor vrijwel alle kinderen herkenbaar is.

€ 9.50
SBT02 - Spiekboekje taal 2 ex.
9789086646111
In het Spiekboekje taal vinden kinderen de belangrijkste dingen die ze op de basisschool leren over taal en lezen overzichtelijk bij elkaar. Zo kunnen ze makkelijk iets opzoeken en makkelijk iets uit het hoofd leren.
De onderwerpen worden gepresenteerd in schema’s, lijsten en tabellen. In de uitleg worden de woorden uit de meest gebruikte lesmethoden gebruikt, zodat de uitleg voor vrijwel alle kinderen herkenbaar is.
€ 15.50
SBT05 - Spiekboekje taal 5 ex.
9789086646128
In het Spiekboekje taal vinden kinderen de belangrijkste dingen die ze op de basisschool leren over taal en lezen overzichtelijk bij elkaar. Zo kunnen ze makkelijk iets opzoeken en makkelijk iets uit het hoofd leren.
De onderwerpen worden gepresenteerd in schema’s, lijsten en tabellen. In de uitleg worden de woorden uit de meest gebruikte lesmethoden gebruikt, zodat de uitleg voor vrijwel alle kinderen herkenbaar is.
€ 27.50
CONTACT | RETAIL-INFO | ALGEMENE VOORWAARDEN
Prijswijzigingen, spel- en/of typfouten voorbehouden
© 1998-2020 Ars Scribendi Uitgeverij bv