Informatief lezen

De informatieve boeken van Corona zijn onderverdeeld in series voor verschillende interessegebieden en leeftijdsgroepen. Door één of meer interessegebieden en/of leeftijdsgroepen aan te vinken krijgt u een overzicht van alle series die daartoe behoren.
Sommige leesseries vormen samen reeksen. Als u in het verticale menu links een reeks kiest, verschijnen alleen die series in beeld die tot de gekozen reeks behoren.

Bestellen
Wilt u een boek of een serie bestellen, dan kunt u dit direct in uw winkelwagen plaatsen en verder kijken. Als u uw keuze(s) hebt gemaakt kunt u uw bestelling, na het invullen van uw persoonsgegevens, versturen. Maak daarvoor in het menu de keuze Bestellen en vervolgens Bestelling versturen.

Wat je moet weten over ... 2

Deze serie behoort tot het interessegebied: Mens & maatschappij, Natuur & milieu
Leeftijdsindicatie: van 12 t/m 16 jaar.

In deze serie worden mythen en misvattingen rond drugs, seksueel overdraagbare aandoeningen en allerlei maatschappelijke vraagstukken aan de kaak gesteld. De serie heeft tot doel mensen bewust te maken van de feiten over drugs en de schade die ze kunnen toebrengen. Niet alleen worden de harddrugs die gewoonlijk geassocieerd worden met verslaving behandeld, maar ook softdrugs als tabak en alcohol. In twee delen worden seksueel overdraagbare aandoeningen behandeld, en verder zijn er verschillende delen over allerlei maatschappelijke vraagstukken en problemen. De tekst is informatief en direct. Praktijkvoorbeelden ondersteunen de informatieve tekst, waardoor de boodschap nog duidelijker wordt.

Recensie

Dyslexie (Woortblind)

Wat je moet weten over ... 2

titelprijsbestel
WMO641 - Alcohol
9789054954453
* Wanneer is het drinken van alcohol onwettig?
* Hoe kan alcohol leverziekten veroorzaken?
* Hoeveel alcohol zit er in diverse dranken?
In Alcohol wordt van alles verteld over alcohol en over de plaats die het inneemt in de samenleving. Het bekijkt de schade die alcoholmisbruik kan toebrengen aan de individuele drinker, vrienden, familie en de samenleving in het algemeen. Het boek verkent ook de historische wortels van alcohol en de productie ervan, en hoe mensen een drankprobleem kunnen oplossen.
€ 14.00
WMO642 - Tabak
9789054954491
* Hoe kan tabak longkanker veroorzaken?
* Waar vindt het roken van tabak zijn oorsprong?
* Zou het tabaksfabrikanten verboden moeten worden sport te sponsoren?
In Tabak wordt het gebruik van tabak uitgelegd en wordt bekeken hoe het leven van een roker er uit ziet. Belicht wordt de schade die roken kan toebrengen aan de individuele roker, vrienden, familie en de samenleving in het algemeen. Het boek verkent ook de historische wortels van tabak en roken, en wat de wet zegt over het gebruik van tabak.
€ 14.00
WMO643 - XTC
9789054954439
* Waarom wordt XTC in verband gebracht met houseparty's?
* Wat is MDMA?
* Is XTC verslavend?
In XTC wordt uitgelegd wat XTC is en hoe het leven van een gebruiker eruitziet. Gekeken wordt onder andere naar de schade die het gebruiken van de drug kan aanrichten aan de individuele gebruiker, hun vrienden, familie en aan de samenleving in het algemeen. Ook wordt de oorsprong van de XTC-productie belicht, en wat de wet zegt over de drug.
€ 14.00
WMO644 - LSD
9789054954477
* Waarom wordt LSD ook wel 'acid' genoemd?
* Waardoor gaat een gebruiker van LSD hallucineren?
* Welk verband is er tussen LSD en een schimmel, het gedroogd mycelium van de zwam Claviceps?
In LSD wordt het gebruik van LSD uitgelegd en wordt bekeken hoe het leven van een gebruiker er uit ziet. Belicht wordt de schade die het gebruik kan toebrengen aan de individuele gebruiker, vrienden, familie en de samenleving in het algemeen. Het boek verkent ook de historische wortels van de LSD productie, en wat de wet zegt over het gebruik van LSD.
€ 14.00
WMO645 - Heroïne
9789054954422
* Waarom kan het injecteren van heroïne gebruikers blootstellen aan ziektes als HIV?
* Wat is het verband tussen papavers en heroïne?
* Wat is cold turkey?
In Heroïne wordt het gebruik van en de verslaving aan heroïne bekeken. Belicht wordt hoe het leven van een verslaafde eruitziet en de schade die het gebruik kan toebrengen aan de individuele gebruiker, vrienden, familie en de samenleving in het algemeen. Het boek verkent ook de historische wortels van de heroïneproductie, en wat de wet zegt over het gebruik van heroïne.
€ 14.00
WMO646 - Cocaïne
9789054954460
* Wat is crack, en waarom is het zo gevaarlijk?
* Hoe verslavend is cocaïne?
* Welke straf staat er op het bezit en verhandelen van cocaïne?
In Cocaïne wordt het gebruik van en de verslaving aan cocaïne bekeken. Belicht wordt hoe het leven van een verslaafde eruitziet en de schade die het gebruik kan toebrengen aan de individuele gebruiker, vrienden, familie en de samenleving in het algemeen. Het boek verkent ook de historische wortels van de cocaïneproductie, en wat de wet zegt over het gebruik van cocaïne.
€ 14.00
WMO647 - Amfetaminen
9789054954484
* Waarom gebruikte Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog amfetaminen?
* Wat is ‘ice’?
* Waarom worden amfetaminen ook wel ‘speed’ genoemd?
In Amfetaminen wordt het gebruik van amfetamine onder de loep genomen en bekeken hoe het leven van een gebruiker eruitziet. Belicht wordt welke schade het gebruik kan toebrengen aan de individuele gebruiker, vrienden, familie en de samenleving in het algemeen. Het boek verkent ook de historische wortels van amfetaminegebruik en -productie, en wat de wet zegt over het gebruik van amfetamine.
€ 14.00
WMO648 - Steroïden
9789054954446
* Is elk gebruik van steroïden illegaal?
* Hoe kun je zien of iemand anabole steroïden gebruikt?
* Waarom zijn er zoveel problemen met steroïdengebruik in de sport?
In Steroïden wordt het gebruik van steroïden onder de loep genomen en bekeken hoe het leven van een gebruiker eruitziet. Belicht wordt welke schade het gebruik kan toebrengen aan de individuele gebruiker, vrienden, familie en de samenleving in het algemeen. Het boek verkent ook de historische wortels van steroïdengebruik en -productie, en hoe misbruik van steroïden wordt aangepakt.
€ 14.00
WMO649 - HIV en AIDS
9789054956068
In HIV en AIDS wordt het verschil uitgelegd tussen een hiv-besmetting en aids. Besproken wordt hoe een besmetting het lichaam aantast, wat voor behandeling mogelijk is en hoe wijdverspreid de aandoeningen zijn er zijn meer dan 40 miljoen mensen ter wereld genfecteerd. In het boek wordt ook de houding van de samenleving in het algemeen en die van de media ten opzichte van hiv en aids belicht, en er wordt ingegaan op de moeilijkheden waar de familie en vrienden van een geïnfecteerde voor komen te staan. Het boek bevat een rijkdom aan informatie over wettelijke zaken, adviezen en behandeling, en bevat ook waardevolle en nuttige adressen.
€ 14.00
WMO651 - Seksueel overdraagbare aandoeningen
9789054956075
In Seksueel overdraagbare aandoeningen wordt een hele reeks ongeneeslijke en te genezen ziekten onder de loep genomen, en wordt gesproken over de onwetendheid die rond deze aandoeningen hangt. Uitgelegd wordt wat de symptomen zijn van de verschillende aandoeningen, en hoe een aandoening het leven van iemand die eraan lijdt beïnvloedt. In het boek worden ook adviezen gegeven over het voorkomen van de aandoeningen en wordt aandacht besteed aan de manier waarop het bewustzijn omtrent deze aandoeningen wordt aangewakkerd door officile instanties. Het boek bevat een rijkdom aan adviezen en informatie over behandeling en preventie, en bevat ook waardevolle en nuttige adressen.
€ 14.00
WMO652 - Hasj en weed
9789054957522
In Hasj en weed wordt uitgelegd wat cannabis is en wat de effecten zijn. Gekeken wordt onder andere naar de schade die het gebruiken van de drug kan aanrichten aan de individuele gebruiker, hun vrienden, familie en aan de samenleving in het algemeen. Ook wordt de oorsprong van cannabisgebruik belicht, en wat de wet zegt over de drug.
€ 14.00
WMO653 - Gokken
9789054957546
In Gokken kun je lezen hoe en waar je kunt gokken: er staat van alles in over gokhallen, casino's, krasloten, loterijen en nog veel meer. Wat gebeurt er als het gokken uit de hand loopt en iemand verslaafd raakt? Het boek gaat kort in op de geschiedenis van het gokken, vertelt hoe je gokverslaving kunt herkennen en wat je eraan kunt doen.
€ 14.00
WMO654 - Alternatieve geneeskunde
9789054957553
In Alternatieve Geneeskunde wordt een grote verscheidenheid aan alternatieve geneeswijzen beschreven, van de traditionele Chinese en Indiase geneeswijzen tot gebedsgenezing, kruidengeneeskunde, meditatie, yoga en vele andere vormen van alternatieve therapien. Gekeken wordt naar zowel de voordelen als de gevaren van het gebruik van alternatieve therapien. Ook wordt gekeken naar de geschiedenis van de verschillende geneeswijzen en naar de wettelijke regelingen omtrent de productie en het gebruik van alternatieve geneesmiddelen en behandelingen.
€ 14.00
WMO655 - Pijnstillers en kalmerende middelen
9789054957577
In Pijnstillers en kalmerende middelen wordt uitgelegd wat voor middelen dit zijn, waarvoor ze worden gebruikt en hoeveel verschillende variteiten er zijn. Uitgelegd wordt hoe mensen verslaafd kunnen raken aan pijnstillers en kalmerende middelen, en de problemen die daardoor ontstaan worden nader bekeken. In dit boek wordt ook de ontwikkeling van de pijnstillers en kalmerende middelen in de geschiedenis gevolgd, en de wettelijke bepalingen ten aanzien van deze middelen.
€ 14.00
WMO657 - Depressiviteit
9789054957584
In dit boek wordt uitgelegd uit welke verschillende soorten depressies er zijn. Van een depressie die veroorzaakt wordt door een speciale gebeurtenis (als er iets mis gaat in iemands leven bijvoorbeeld) tot manische depressie. Hoe is het om een depressie te hebben? Hoe herken je een depressie bij iemand in je omgeving? Dit boek gaat ook in op de behandelingen die mogelijk zijn. En hoe was dat vroeger?
€ 14.00
WMO661 - Kanker
9789054959564
* Wat is de oorzaak van kanker?
* Wie loopt het risico om kanker te krijgen?
* Kan kanker met succes behandeld worden?

In Kanker wordt een reeks verschillende soorten kanker belicht, waaronder leukemie, huidkanker, borstkanker en longkanker. Het boek onderzoekt hoe het is om kanker te hebben en hoe behandelingen zoals chemotherapie en radiotherapie iemands dagelijks leven kunnen benvloeden. Het kijkt naar de historische achtergrond van kanker, en ook naar screeningtesten en nieuwe terreinen van wetenschappelijk onderzoek.
€ 14.00
WMO663 - ADHD
9789054958758
ADHD verkent de symptomen en gedragingen van degenen met ADHD, de oorzaak van de aandoening en hoe de diagnose wordt gesteld. Het boek legt uit hoe het is om ADHD te hebben, hoe het dagelijks leven erdoor wordt benvloed en hoe verscheidene behandelingen kunnen helpen om de symptomen onder controle te houden. Het kijkt ook naar de historische achtergrond van ADHD en naar nieuwe terreinen van wetenschappelijk onderzoek.
€ 14.00
WMO664 - De ziekte van Alzheimer
9789054958765
In De ziekte van Alzheimer wordt uitgelegd hoe deze ongeneeslijke aandoening geleidelijk erger wordt, vanaf de aantasting van het kortetermijngeheugen tot het moment waarop de patiënt 24 uur per dag verzorgd moet worden. Het boek beschrijft hoe het is om de ziekte van Alzheimer te hebben en hoe de aandoening verzorgers en patiënten treft. Het geeft informatie over juridische kwesties die bij de ziekte van Alzheimer een rol spelen en over het kiezen van een verpleeghuis voor een dierbare met deze aandoening. Tot slot wordt naar nieuwe terreinen van wetenschappelijk onderzoek gekeken.
€ 14.00
WMO665 - Multiple sclerose
9789054959663
Wat is de oorzaak van MS? Kan MS met succes behandeld worden? Kan MS in de familie zitten? Multiple sclerose kijkt naar de symptomen van MS, vertelt wie risico loopt om deze aandoening te krijgen en legt uit hoe de diagnose wordt gesteld. Het beschrijft hoe het is om MS te hebben, en hoe het dagelijks leven erdoor wordt beïnvloed. Het boek kijkt ook naar de historische achtergrond van MS, en naar huidige behandelingen en nieuwe terreinen van wetenschappelijk onderzoek.
€ 14.00
WMO666 - Allergieën
9789054959656
Wat is de oorzaak van een allergie? Kunnen allergieën genezen worden? Wie loopt het risico om een allergie te krijgen? Allergieën beschrijft vele verschillende allergieën, waaronder hooikoorts en rinitis, voedselallergieën, huidallergieën en allergieën voor chemische stoffen of insectenbeten. Het legt uit hoe het is om een allergie te hebben en hoe dit iemands dagelijks leven kan beïnvloeden. Het kijkt ook naar de historische achtergrond van allergieën en naar enkele van de beschikbare behandelingen.
€ 14.00
WMO667 - Diabetes
9789054959649
* Wat is de oorzaak van diabetes?
* Kunnen jonge mensen diabetes krijgen?
* Hebben mensen met diabetes een speciaal dieet nodig?

Diabetes onderzoekt de twee typen diabetes en legt uit waarom steeds meer mensen deze aandoening krijgen. Het boek beschrijft hoe het is om diabetes te hebben en hoe deze aandoening met medicijnen en een dieet onder controle gehouden kan worden. Het kijkt ook naar de historische achtergrond van diabetes, huidige behandelingen en nieuwe terreinen van wetenschappelijk onderzoek.
€ 14.00
WMO668 - Epilepsie
9789054959632
* Wat is de oorzaak van epilepsie?
* Wat kan een aanval op gang brengen?
* Kunnen aanvallen schadelijk zijn?

Epilepsie legt uit welke verschillende soorten aanvallen er zijn en welke invloed ze op mensen hebben. Het boek onderzoekt hoe het is om epilepsie te hebben en hoe je deze aandoening onder controle kunt houden zodat het dagelijks leven er niet door belemmerd wordt. Het kijkt ook naar de historische achtergrond van epilepsie, huidige behandelingen en nieuwe terreinen van wetenschappelijk onderzoek.
€ 14.00
WMO669 - Astma
9789054959625
* Wat is de oorzaak van astma?
* Kan astma met succes behandeld worden?
* Kan astma in de familie zitten?
In Astma wordt uitgelegd waarom mensen met astma soms moeite hebben met ademen, en onderzoekt wat de symptomen van astma opwekt. Het beschrijft hoe het is om astma te hebben en hoe je deze aandoening zo onder controle kunt houden dat ze het dagelijks leven niet belemmert. Het boek kijkt ook naar de historische achtergrond van astma, en naar huidige behandelingen en nieuwe terreinen van wetenschappelijk onderzoek.
€ 14.00
WMO671 - Tuberculose
9789054958802
* Wat is de oorzaak van tuberculose (tbc)?
* Kan tbc met succes behandeld worden?
* Waarom is tbc zon groot probleem in de wereld?
In Tuberculose wordt uitgelegd hoe mensen met tbc besmet kunnen zijn zonder het te weten en pas later de ziekte ontwikkelen. Het boek beschrijft hoe het is om tbc te hebben en hoe deze ziekte genezen kan worden zodat ze zich niet naar andere mensen verspreidt. Het kijkt ook naar de historische achtergrond van tuberculose en naar nieuwe terreinen van wetenschappelijk onderzoek.
€ 14.00
WMO672 - Meningitis
9789054958796
* Wat is de oorzaak van meningitis?
* Kan meningitis met succes behandeld worden?
* Waarom is het zo belangrijk om de symptomen te kennen?
In Meningitis wordt uitgelegd welke verschillende typen meningitis er zijn en hoe je de symptomen kunt herkennen. Het boek beschrijft hoe het is om meningitis te hebben en waarom snelle behandeling levens kan redden. Het kijkt ook naar de historische achtergrond van meningitis, huidige behandelingen en nieuwe terreinen van wetenschappelijk onderzoek.
€ 14.00
WMO673 - Autisme
9789055662739
Autisme benvloedt de manier waarop iemand de wereld ervaart en erop reageert. Het maakt het leven in vele opzichten moeilijk, maar kan mensen ook helpen om creatief en origineel te zijn. Dit boek legt uit hoe mensen met autisme, waaronder hoog-functionerend autisme en het syndroom van Asperger, de wereld zien. Het kijkt naar theorien over de oorzaken van autisme en naar therapien en strategien om het dagelijks leven gemakkelijker te maken.
€ 14.00
WMO674 - Sportblessures
9789055662746
Het meer je de kans op een blessure weet te beperken, hoe meer plezier je zult beleven aan de sport die je doet. Dit boek gaat over allerlei sportactiviteiten, over blessures die je daar mogelijk bij op kunt lopen, waardoor die ontstaan, hoe ze behandeld moeten worden en het belangrijkste: hoe je ze kunt voorkomen.
€ 14.00
WMO675 - Uiterlijk en zelfbeeld
9789055662753
Het beeld dat we van onszelf hebben is meer het product van onze gedachten en onze verbeelding dan een objectieve waarneming. Mensen met een positief zelfbeeld zijn tevreden met zichzelf en zullen ook goed voor zichzelf zorgen. Maar veel mensen hebben een negatief zelfbeeld. In dit boek wordt gekeken waarop het zelfbeeld van mensen, en dan met name van tieners, berust en welke invloed het op hun leven en gezondheid heeft.
€ 14.00
WMO676 - Stress en depressie
9789055662760
Alle veranderingen veroorzaken stress. Wat gebeurt er wanneer we gestrest zijn? En hoe kunnen we met stress omgaan, in ons eigen leven en wanneer we andere mensen willen helpen? Stress kan tot depressie leiden,een ziekte die behandeld moet worden.
Dit boek zal je helpen om de medische feiten en de dagelijkse realiteit van stress en depressie te begrijpen.
€ 14.00
WMO677 - Dyslexie
9789055662777
Naar schatting heeft 8-10 procent van de mensen dyslexie, en dit kan een ingrijpend effect op hun dagelijks leven hebben. Dit boek kijkt naar wat dyslexie veroorzaakt, hoe
de diagnose wordt gesteld, en hoe het lezen, schrijven, spellen en andere terreinen zoals wiskunde, muziek en organisatievaardigheden erdoor worden benvloed.
Mensen met dyslexie vertellen welke problemen ze tegenkwamen en hoe ze deze overwonnen hebben.
€ 14.00
WMO678 - Piercings en tatoeages
9789054957560
In Piercings en tatoeages wordt uitgelegd welke verschillende methoden er worden gebruikt en wordt belicht welke de mogelijke gezondheidsrisicos zijn als de procedures niet op de juiste wijze worden uitgevoerd. Ook wordt gekeken naar de eventuele blijvende gevolgen van tatoeages en piercings, en naar de houding van de maatschappij ten opzichte van deze lichaamsversieringen. Ook wordt de historische achtergrond verkend, en worden de wettelijke regelingen ten opzichte van de procedures toegelicht.
€ 14.00
CONTACT | RETAIL-INFO | ALGEMENE VOORWAARDEN
Prijswijzigingen, spel- en/of typfouten voorbehouden
© 1998-2020 Ars Scribendi Uitgeverij bv